KOMPETENS

Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga.

Kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för företaget. Den skall vara en
kontinuerlig process där ledningen är engagerad och kompetensutvecklingen är en
naturlig del i arbetet på olika avdelningar. Vi vill ge dig de verktyg du behöver
för att klara kompetensarbetet själv.

Kompetensverktyg
Vårt kompetensverktyg eFrontPRO (Capture) är ett modernt och användarvänligt verktyg som kommer att göra din vardag enklare. Det kan exempelvis användas som stöd i kompetensanalyser och för att bevaka att alla kravubildningar genomförs i god tid. eFrontPRO kombinerar kompetensverktygets funktioner med en lärplattform där du kan hantera hela företagets kompetens och kompetensutveckling på ett enkelt sätt. Det är flexibelt, kan kommunicera med de flesta andra system och kan byggas ut efter dina önskemål.
Läs mer i vårt produktblad.

Kompetensbank
Om ni själva vill analysera kompetensbehov, göra kompetenskartläggning och identifiera kompetensgap, kan ett lämpligt första steg vara att välja vilka kompetensområden som är relevanta för befattningarna. Här kan vår bank av kompetensområden kopplat till befattningar göra processen snabbare och minska risken att något glöms bort.

Kompetensbanken har utvecklats genom kompetensanalyser på olika anläggningar under nästan 20 år och återspeglar därför företags verkliga kompetensbehov.

Stöd i hela kompetensprocessen
Vi stöttar dig i implementeringen och genomförandet av kompetenskartläggning. Vi vill göra det enklare för dig att utveckla den självlärande organisationen. Vi vill att du skall klara dig själv. Men finns vid din sida om du behöver hjälp. Genom hela kompetensprocessen.
Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

  • • Initiering
  • • Kompetenskartläggning
  • • GAP-analyser
  • • System för intern kompetensöverföring
  • • Handledarutbildning
  • • Kompetensinsatser av olika slag
  • • Utvärdering

 

Mer information om hur vi kan hjälpa dig med kompetensverktyg får du genom att kontakta Susanne Widekärr på 070-040 67 06 eller susanne@creando-training.se