elearning

eLEARNING

Lärande när och där det passar.
Vi gör vår eLearning personlig och kombinerar den med ett utbildningsmaterial i bokform, så att det passar olika lärstilar. Och det finns möjlighet läraren även i verkligheten.

Lärplattform eFront PRO – Creando Capture
En lärplattform är en programvara som organiserar och strukturerar information och kunskap. Den hjälper dig med administration, genomförande och uppföljning av utbildning. Vår lärplattform heter eFront PRO och är en av de internationellt sett mest uppskattade lärplattformarna. Den hanterar inte bara färdiga e-kurser, utan klarar också av kompetensanalyser och skapande av avancerade e-kurser och tester. Läs mer på vår hemsida Creando Capture.

e-Kurser
Våra e-kurser har tagits fram som stöd för våra grundutbildningar inom yrkeshögskolan. De finns tillgängliga på www.creando-school.se. De områden som finns är exempelvis:

  • • Strömningslära
  • • Energiteknik
  • • Reglerteknik
  • • Projektkunskap
  • • Underhållsteknik

De baseras i stor utsträckning på korta, inspelade filmer blandat med text och levereras tillsammans med mer utförligt utbildningsmaterial i bokformat. Våra e-kurser kan kombineras med lärarledda lektionsmoment och arbetsuppgifter.

Utveckling av e-Kurser
Vi samarbetar med skickliga IT-pedagoger som i kombination med vår processtekniska kunskap kan ta fram professionell och funktionell e-utbildning för ditt företag, dina produkter och dina processer. Både för internutbildning, produktkunskap för dina återförsäljare eller interna introduktionsprogram för nyanställda.

Mer information om vår eLearning får du genom att kontakta Bo Smeder på 070- 662 93 82 eller bo@creando-training.se