utbud

UTBUD

Här hittar du direktlänkar till våra kurser inom olika områden
Under aktuella kurser hittar du våra öppna kurser med datum och ort.

Öppna kurser
Förkovra dig och tänk nytt

Vi har öppna kurser inom olika områden och på olika nivåer. Vi lägger stor vikt
vid att du som deltagare ska få så mycket som möjligt ut av våra lärare, av kursmaterialet
och av kontakterna med andra kursdeltagare. Våra ingenjörs- och processteknikkurser
fördjupar din kunskap och breddar ditt kunnande. De inkluderar diskussion och problemlösning
som öppnar ögonen för nya sätt att tänka och ger verktyg och stimulans för utveckling
på din arbetsplats. Mer information om dessa kurser hittar du under Ingenjör
och processteknik och på Aktuella kurser ser du kommande utbildningar.
Kontakta Urban Öjteg för mer information på 072 – 303 13 57 eller
urban@creando-training.se

Företagsanpassad utbildning
Utbildning på din anläggning, anpassat till din process och dina behov.

I en företagsanpassad utbildning analyserar vi er produktion och den situation ni
befinner er i idag och lägger upp utbildningen utifrån det. Vi tar fram utbildningsmaterial
som gäller just er anläggning och era behov. Tillsammans med er sätter vi upp mål
som vi har som grund för att anpassa utbildningen inte bara till er anläggning utan
också till era kompetensmål, önskat arbetssätt eller det som är aktuellt för er
framöver. Lite dyrare, mycket bättre!
Kontakta Teofil Krantz för mer information på 073 – 544 68 49 eller
teofil@creando-training.se

Läs mer om våra Företagsanpassade utbildningar här.

Befattningsutbildning
Att utvecklas i sin befattning ger resultat.

Befattningsutbildning är en företagsanpassad utbildning som tar ett helhetsgrepp på allt
man behöver kunna för en viss befattning.

Med en utbildning i sin befattning blir man tryggare i arbetet och kan lättare
klara av ovana driftsituationer och utveckla produktionen.
Kontakta Teofil Krantz för mer information på 073 – 544 68 49 eller
teofil@creando-training.se

Läs mer om våra Befattningsutbildningar här.

Operatörstrainee
Operatörstrainee är lönsamt

Operatörstrainee är en utbildning där företaget anställer personal för att utbildas
till operatör. Med erfarenhet från två av de större operatörstraineeutbildningarna
i Sverige och från yrkeshögskoleutbildning på distans, genomför vi nu öppna
operatörstraineeutbildningar där olika bruk skickar några deltagare som får
studera på halvfart under ett drygt år.
För mer information om vår operatörstraineeutbildning, kontakta
Bo Smeder på 070- 662 93 82 eller bo@creando-training.se

eLearning
Lärande när och där det passar.

För vissa uppgifter och för vissa människor fungerar e-lärande utmärkt. Men inte
för alla. I de flesta gör sig eLearning bäst som ett komplement till lärarlett lärande
och en kursbok. Vi gör därför vår eLearning personlig och kombinerar den med ett
utbildningsmaterial i bokform, så att det passar olika lärstilar. Och det finns
möjlighet läraren även i verkligheten. Mer information om vår eLearning hittar du
under eLearning eller genom att kontakta Bo Smeder på 070- 662 93 82
eller bo@creando-training.se

Kompetens
Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga.

I kompetensförsörjning ingår att definiera kompetensbehov, göra kompetensanalyser
i den befintliga organisationen, identifiera kompetensgap och prioritera vilka gap
som behöver åtgärdas och hur. Vi kan hjälpa dig genom hela processen. Vi har verktyg
som vår kompetensbank och vårt kompetensverktyg Capture som kan användas för kompetensbevakning
och kompetensgapsanalyser. Vi kan också hjälpa dig att genomföra kompetensanalyser
för din personal. Mer information om hur vi kan hjälpa till med kompetensanalyser
och kompetenssystem hittar du under kompetens eller genom att kontakta
Bo Smeder på 070- 662 93 82 eller bo@creando-training.se