Prick och Fläck

Bransch: Massa & Papper | - Massaindustri | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik | Kvalitet
Nivå: Yrkes | Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig kunskap om kvalitetskrav på papper och kartong. Vilka defekter finns, kemiska, biologiska och mekaniska. Du skall även kunna identifiera prickar och fläckar som inkruster, kalciumtvålar och fettsyror. Efter kursen skall du ha bättre produktionskontroll och kvalitet.

Tillbaka