Pappersmaskinens Torkparti

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om torkningsprocessen och teknik under utveckling. Den skall ge en fördjupad förståelse för ånga och kondensatsystem. Den skall även ge en förståelse för hur man frigör vattnet i papperet under torkning samt dess inverkan på slutegenskaperna.

Tillbaka