Pappersmaskinens Formning/Pressning

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om inloppslådan, viran och virapartiets samt presspartiet konstruktion och funktion.

Tillbaka