Matarvatten

Nivå: Grund | Yrkes | Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Efter kursen skall du ha förstå de olika begrepp som används för att beskriva vattenkvalitet, förstå hur de olika metoderna för vattenrening fungerar och hur man behandlar pannvatten, matarvatten och ånga- & kondensat. Du skall känna till skador som kan uppkomma i olika driftsituationer och kunna lösa vanliga problem och diskutera val av tillsatser med kemikalieleverantörer.

 

Ord från kursdeltagare:

”Tyckte överlag att allt var bra”

Dick Karlsson, Munksjö Paper Billingsfors

Tillbaka