Kok och Blekkemi – Sulfatmassa

Bransch: Massa & Papper | - Massaindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Massateknik
Nivå: Ingenjör/tekniker | Fördjupning
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig kunskap om fibern, kokkemin och blekkemin. Den skall också ge en fördjupad förståelse för hur kemi och kinetik påverkar delignifieringen och styrkeegenskaperna genom processen.

Tillbaka