Grafisk Teknik – samspelet papper-färg-tryck

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri | Förpackningsindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik | Förpackningsteknik | Kvalitet
Nivå: Yrkes | Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig en uppdaterad kunskap om aktuell tryckteknik samt teknik under utveckling. Den skall även ge en fördjupad förståelse mellan samspelet papper – färg – tryck och hur man kan styra tillverkningen mot ökad grafisk kvalitet.

Tillbaka