Biobränsleeldning

Bransch: - Massaindustri | - Lut, kraft & värme | Sågverk | Energiföretag
Ämnesområden: Processteknik | - Massateknik | - Kraft & värme | Energiteknik
Nivå: Grund
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Förståelse för energi, bränsle, förbränning, rökgser och hur det hänger ihop är grundläggande för att man skall kunna köra en biobränslepanna effektivt och med små utslöpp. Fukthalt, askegenskaper och andra variationer i bränslet styr vad som händer i pannan. Den här kursen fokuserar de naturlagar som styr mekanismer och förlopp vid eldning av biobränslen.

Tillbaka