Bestrykningsteknik – Papper och Kartong

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om aktuell bestryk­ningsteknik och smetar samt om teknik under utveckling. Den skall också ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan baspapper, bestrykning, tryckning och produktkvalitet.

Tillbaka