Ånga som energibärare

Bransch: Massa & Papper | - Massaindustri | - Pappers/kartongindustri | - Lut, kraft & värme | Sågverk | Energiföretag | Kemisk industri | Stål- & metallindustri | Förpackningsindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Kraft & värme | Underhållsteknik | Energiteknik
Nivå: Yrkes | Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Bristande förståelse för ånga och kondensat orsakas onödiga energiförluster och haveririsker. Ånga som energibärare kommer ge dig verktygen för att förstå ångan och där med att öka energiutnyttjandet och driftsäkerheten för din anläggning. Mer information om ånga som energibärare.

Tillbaka