smarta lösningar

SMARTA LÖSNINGAR

Tips för smarta!

Här samlar vi några tips för oss som är smarta. Vissa är ganska självklara för dig,
andra kan förhoppningsvis ge dig lite idéer om hur ni kan bli effektivare.
På ett smart sätt.

Räkna med kompetensbristkostnaderna
Det kan vara svårt att mäta kompetensbristkostnaderna

Att det är svårt att mäta kompetensbristkostnaderna innebär inte att de inte existerar. Vi har flera exempel bland våra kunder där man sett att utbildning ger resultat på sista raden. Vi har till och med levererat utbildning med uttalat syfte att öka produktionen – och lyckats.

Om du inte kan mäta dina kompetensbristkostnader: beräkna hur mycket en timmes driftstopp kostar. Jämför den kostnaden med utbildningskostnaden. Hur många undvikna driftstopp behövs för att betala utbildningen?

En billig utbildning kan bli dyr
Det är inte priset som avgör hur dyr en utbildning är

Ett vanligt fel när man jämför priset för olika utbildningar är att man jämför totalpriset, priset per utbildningsdag eller priset per kursdeltagardag. Vem skulle komma på tanken att jämföra bilpriser på det sättet?

Du behöver först fråga dig vad du behöver ha ut av en utbildning. Ska du bocka för att personerna har genomgått en utbildning? Ska du uppfylla en utbildningskvot i antal timmar per person? Eller vill du att utbildningen ska resultera i något som syns i lönsamheten?

Vi vet att kostnaden för en utbildning är mellan 30% och 70% av den totala kostnaden för utbildningen, om man tar hänsyn till övertid, ersättare, resekostnad och intern administration. Era interna kostnader kan vi inte påverka särskilt mycket. Vår idé är istället att göra utbildningen bättre, så att ni får bättre nytta av utbildningen. Ni får betala lite mer för själva utbildningen. Den totala kostnaden blir inte särskilt mycket högre, men det ni får ut av utbildningen blir mycket mer. Det är vår idé.

Gör som den europeiska eLearningsatsningen PaperTalent
Europas skogsindustri baserar sin eLearning på samma plattform som Creando Capture

PaperTalent är den europeiska satsningen på eLearning för skogsindustrin. Det är den moderna versionen av Focus Paper Train, som tidigare distribuerades via DVD-skivor. PaperTalent distribueras nu via internet på samma plattform (eFront) som är basen för Creando Capture och som Creando är återförsäljare av i Sverige. PaperTalent har tagits fram av VAPA (NL), Papierzentrum Gernsbach (DE), Ausbildungszentrum der Österreichischen Papierindustrie (AT), IBC (FR) och TWA (UK). Det finns inte på svenska.

Här kan du hitta mer information om eLearning och  Creando Capture.