sauf

SAUF

Kvalitetssäkring

Creando har ett kvalitetssystem byggt på flera års erfarenhet av att utbilda yrkesverksam personal.
Genom tät kontakt med näringslivet uppdaterar vi ständigt våra utbildningar för att motsvara yrkeslivets krav.

Vi mäter deltagarens upplevelse under utbildningens gång och kan snabbt agera på de förbättringsmöjligheter som identifieras. Vi följer också upp effekterna av utbildningen, genom att samtala med beställaren och mäta hur deltagaren utvecklas efter att ha gått en utbildning hos Creando. Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och praktiskt ämneskunnande.

SAUF

Creando är auktoriserad utbildningsleverantör enligt SAUFs (Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag) högt uppställda kvalitetskriterier. Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder.

SAUF – Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Creando Training är medlem i SAUF vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på.

En trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar SAUF med Bureau Veritas. Besök SAUF så får du veta mer.

 

Se vårt intyg här

 

Exempelvis – SAAB AB använder SAUF:s auktorisation vid upphandlingar av utbildningar.

”- När vi upphandlar utbildningar ser vi en stor fördel i att leverantörerna är kvalitetssäkrade enligt SAUF:s auktorisation. Det underlättar både för oss och utbildningsleverantörerna eftersom det förenklar administrationen vid varje upphandlingstillfälle”, säger Mats Jonson och fortsätter; ”-Det är skönt att veta att en oberoende part som SAUF har kvalitetssäkrat leverantörerna och vi anser att de krav som man har satt upp är i linje med vad vi på Saab AB står för.”