referenser

Referenser

Ord från kursdeltagare

”Otroligt intressant! Lärt mig mycket om kartong även om fiberns olika egenskaper. Trevligt och underhållande, lättsamt och pedagogiskt. Jag kommer absolut få nytta av utbildningen i mitt arbete. Har större förståelse till processen i sin helhet. Tack till er för toppendagar”

Gabriela Brink, Stora Enso Skutskär

”Bra och tydligt flöde från stock till kartong. Kursledarna verkar kunniga inom området”

Robert Heimdahl, Stora Enso Skutskär

”Tycker att kursen har varit bra, tagit upp det jag har förväntat mig. Jag tyckte att kappatalets påverkan och malningsgenomgången var speciellt bra”

Staffan Berglund, Mondi Dynäs Väja

”Bra övergripande information”

Staffan Wallin, Il Recycling Örebro

”Då jag är ny inom pappersbranschen var det ett utmärkt tillfälle att lära sig hur alla maskiner fungerar och vilka steg som finns vid massaproduktion”

Emil Olsson, Stora Enso Skutskär

”Jag kommer att få nytta av denna utbildning i mitt arbete. Kommer snabbare kunna lokalisera mig på bruket när jag vet i vilken del respektive maskin finns i. Det jag tyckte var speciellt bra var helheten, relativt snabbt sätt att sätta sig in i hur processen fungerar”

Kristoffer Nordin, Stora Enso Skutskär

”Jag trodde att jag ”bara” skulle få en överblick men känner ändå att jag har mer behållning än så. Jättebra. Ni har båda varit väldigt trivsamma att lyssna på och även om sekvenserna varit långa har det inte varit tråkigt. Jag kommer inte känna mig vilsen när andra pratar om ”sina” områden. Ni var, som sagt, mycket trevliga som personer och utbildare. Jag har haft trevligt under tiden jag lärt mig något.”

Camilla Rejsby, BillerudKorsnäs Frövi

”Pedagogisk, bra och intressant genomgång av trädets och fibrernas uppbyggnad. Allt var mycket intressant men emellanåt lite för detaljerad nivå för min personliga kunskapsnivå. Alla olika varianter på press- och torkparti blev förvirrande. Många olika begrepp att hålla reda på. Två mycket duktiga och engagerade kursledare som gav utrymme till frågor och diskussioner. Trevligt med gemensam middag på kvällen.”

Susanne Leierth, BillerudKorsnäs Skärblacka

”Mycket nyttigt. informativt. Bättre insyn i hur papper/kartong tillverkas. Det jag tyckte var speciellt bra var ingående av respektive delar av systemet. Bra sammanfattning hur bruken funkar. Bra och lättillgängligt material.”

Daniel Toutin, BillerudKorsnäs Frövi