alla kurser

Biobränsleeldning

Förståelse för energi, bränsle, förbränning, rökgser och hur det hänger ihop är grundläggande för att man skall kunna köra en biobränslepanna effektivt och med små utslöpp. Fukthalt, as…Läs mer →


Fiber – Fliskvalitet

Kursen skall ge dig en kunskap om skog/virke och dess produktionskedja. Förståelse för fiberråvaran från skog till kokaren. Ved- och fiberegenskaperna, dess kemi och påverkan på processen….Läs mer →


Processteknik Sulfatmassatillverkning

Kursen skall ge dig kunskap i fiberlinjen som kemikalieå­tervinningen. Den skall ge dig en fördjupad förståelse för enhetsoperationernas uppbyggnad och funktion, flöden i tillverkningens olika …Läs mer →Kok och Blekkemi – Sulfatmassa

Kursen skall ge dig kunskap om fibern, kokkemin och blekkemin. Den skall också ge en fördjupad förståelse för hur kemi och kinetik påverkar delignifieringen och styrkeegenskaperna genom processe…Läs mer →Mekanisk massatillverkning

Kursen skall ge dig detaljerad kunskap i mekanisk massatillverkning. Den skall ge dig en fördjupad förståelse om processens olika delar och hur de samverkar. Efter kursen kommer du att ha bättre k…Läs mer →


Pappersmaskinens Våtända

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om mäldkemin och teknik under utveckling. Den skall även ge en fördju­pad förståelse för fiber-vattensystemet samt tillsatsen av funktionskemikalier och p…Läs mer →Pappersmaskinens Torkparti

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om torkningsprocessen och teknik under utveckling. Den skall ge en fördjupad förståelse för ånga och kondensatsystem. Den skall även ge en förståelse fö…Läs mer →


Mäldkemi

Kursen skall ge dig grundläggande kunskap om kemin och polymerers växelverkan i mälden: vatten, suspenderade fiber, suspenderat finmaterial, suspenderade fyllmedelspartiklar, lösta och kolloidala …Läs mer →

Prick och Fläck

Kursen skall ge dig kunskap om kvalitetskrav på papper och kartong. Vilka defekter finns, kemiska, biologiska och mekaniska. Du skall även kunna identifiera prickar och fläckar som inkruster, kalci…Läs mer →Från stock till papper och kartong

I från stock till papper och kartong får en överblick över hela kedjan från ved till papper och kartong. För mer information, kontakta Teofil Krantz på, 073-544 68 49 eller teofil@creando-train…Läs mer →Ångloopen

Vi kommer att följa ångloopen från pannhuset och göra nedslag på de olika avdelningar som den passerar igenom och diskutera utrustning, funktion, åtgärder och felgrepp som är möjliga att g…Läs mer →


Ånga som energibärare

Bristande förståelse för ånga och kondensat orsakas onödiga energiförluster och haveririsker. Ånga som energibärare kommer ge dig verktygen för att förstå ångan och där med att öka energ…Läs mer →


Styr- och Reglerteknik

Den här utbildningen ska ge operatörer den kunskap som de behöver, utan att gå för djupt in i detaljer om signalhantering och nätverket. Vi fokuserar istället på de specifika regleringar som…Läs mer →


Processekonomi för tekniker

Kursen skall ge dig kunskap i att förstå ekonomiska termer och rapporter. Du skall även kunna grundläggande principer för att tolka redovisningar i form av resultaträkning och balansräkning. Du…Läs mer →Modernt ledarskap

Kursen skall ge dig kunskap i områden relevanta för en god ledare. Du skall få förståelse för individen, att skapa rätt förutsättningar, bra arbetsklimat och goda relationer med sin personal …Läs mer →


Underhållsteknik

Driftsäkerheten och dess betydelse för företagets ekonomi är en central kunskap för många i företaget. Den här kurser går igenom driftsäkerhetsbegreppet, TAK-faktorn, hur man arbetar med avh…Läs mer →Matarvatten

Efter kursen skall du ha förstå de olika begrepp som används för att beskriva vattenkvalitet, förstå hur de olika metoderna för vattenrening fungerar och hur man behandlar pannvatten, matarvatt…Läs mer →