företagsanpassade utbildningar

Utbildningen utgår från era råvaror, process och produkter. Vi tar del av era processbeskrivningar och flödesschema och problem. Vi planerar utbildningen på plats, diskuterar med er om innehåll och samt kompletterar med skärmbilder och fotografier från er anläggning.

Vi kan företagsanpassa för utbildningar för alla era avdelningar/processavsnitt.

 

Ex på genomförda företagsanpassade utbildningar:

  • Processteknik Sulfatmassa                              Munksjö Billingsfors AB

Driftpersonal och produktionsledningsledning

Mycket bra utbildning som ökade diskussion och förståelsen för olika samband i processen samt skapade nya idéer som bidrar till ett ökat produktionsresultat i vår fabrik.

Sven Strand, Teknisk Chef

 

  • Processteknik Sulfatmassa Mondi Dynäs AB

Driftpersonal

“Mycket bra kurs rakt igenom. Förståelse för hur olika avdelningar påverkar och beror av varandra. Utbildningen gav en nytändning för personalen.

Mikael Karlström produktionschef

 

  • Mixeri utbildning                              Munksjö Billingsfors AB

Driftpersonal och produktionsledningsledning

”En kanonutbildning! Samarbetet och diskussionen mellan skiftlag att använda samma körsätt. Nu kan vi ändra i driften och lösa problemen”.

Frank Hagman Produktionstekniker/Ansvarig kemilkalieåtervinning.

 

  • Kokeri utbildning                              Munksjö Billingsfors AB
  • Driftpersonal och produktionsledningsledning

”Mycket bra utbildning. Kunskap och diskussioner om vår anläggning”.

Bengt Blomsten produktionstekniker/ansvarig fiberlinjen

 

  • Blekeri utbildning                              Stora Enso Skutskär AB

Driftpersonal blekeri

”Mycket bra utbildning ur alla aspekter och bra uppstyrt. Utbildningen tog upp det vi ville och ökade kunskapen och förståelsen för blekprocessen”.

Mikael Dahlström Personalsamordnare fiberlinjen

 

  • Styr och reglerteknik utbildning                              Stora Enso Skutskär

Driftpersonal Lut/kraft/värme

 

  • Kvalitetskurs Prick och fläck Billerudkorsnäs Skärblacka                               

Produktion, kundtjänst, lab och utveckling

Bra utbildning med ex från verkligheten. Material som man har nytta av i arbetet.

Uttalade från deltagarna