sågverk

SÅGVERK

En bransch med utvecklingspotential.

Många små sågverk får det allt svårare att konkurrera om råvaran medan stora sågverk byggs i anslutning till annan skogsindustri. För både små och stora sågverk är tillgängligheten en nyckel till lönsamhet. Vi har olika verktyg för att utveckla din kompetens och din effektivitet:

Öppna kurser
Förkovra dig och tänk nytt
Vi har öppna kurser inom olika områden och på olika nivåer. Vi lägger stor vikt vid att du som deltagare ska få så mycket som möjligt ut av våra lärare, av kursmaterialet och av kontakterna med andra kursdeltagare.

Företagsanpassad utbildning
Utbildning på din anläggning, anpassat till din process och dina behov.
Vi har genomfört flera företagsanpassade utbildningar, exempelvis för Stora Enso Skutskär, Billerudkorsnäs Skärblacka och Mondi Dynäs.

eLearning
Lärande när och där det passar.
För vissa uppgifter och för vissa människor fungerar e-lärande utmärkt. Våra eLearning-kurser ingår i vår operatörstraineeutbildning, men kan också fås separat, exempelvis inom underhållsteknik. Vi kan också ta fram eLearning för ditt bruk, exempelvis som del av introduktionsutbildningen för nyanställda.

Kompetens
Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga.
Vi kan hjälpa dig genom hela kompetensprocessen. Vi har verktyg som vår kompetensbank och vårt kompetensverktyg Capture som kan användas för kompetensbevakning och kompetensgapsanalyser. Vi kan också hjälpa dig att genomföra kompetensanalyser för din personal. Mer information om hur vi kan hjälpa till med kompetensanalyser och kompetenssystem hittar du under kompetens eller genom att kontakta Bo Smeder på 070- 662 93 82 eller bo@creando-training.se