Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning – optimal process

Bransch: Massa & Papper | - Massaindustri | - Lut, kraft & värme
Ämnesområden: Processteknik | - Massateknik | - Kraft & värme
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig detaljerad kunskap i kemikalieåter­vinningen. Den skall också ge en fördjupad förståelse för process­kemin och hur den samverkar med processtegens uppbyggnad och funktion.

Tillbaka