Pappersmaskinens Våtända

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen
Omfattning: 3 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om mäldkemin och teknik under utveckling. Den skall även ge en fördju­pad förståelse för fiber-vattensystemet samt tillsatsen av funktionskemikalier och processkemikalier.

Tillbaka