Mäldkemi

Bransch: Massa & Papper | - Pappers/kartongindustri
Ämnesområden: Processteknik | - Pappersteknik
Nivå: Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig grundläggande kunskap om kemin och polymerers växelverkan i mälden: vatten, suspenderade fiber, suspenderat finmaterial, suspenderade fyllmedelspartiklar, lösta och kolloidala vedsubstanser, aggregerade hydrofoba ämnen, ytaktiva molekyler, lösta polyelektrolyter och lösta elektrolyter. Efter kursen kommer du att ha bättre kunskap om mäldkemins inverkan på processen.

Tillbaka