Grundläggande Processkemi för massa- och pappersindustrin

Bransch: Massa & Papper | - Massaindustri | - Pappers/kartongindustri | - Lut, kraft & värme
Ämnesområden: Processteknik | - Massateknik | - Pappersteknik | - Kraft & värme
Nivå: Yrkes | Ingenjör/tekniker
Kursform: Öppen | Företagsanpassad
Omfattning: 2 dagar
Kursinformation

Kursen skall ge dig kunskap om olika kemiska begrepp, ämnen, bindningar och reaktioner. Du skall även förstå innebörden av lösning, syra, bas och pH. I processen skall du få kunskap om organisk kemi och dess reaktioners relevans vid massa- och papperstillverkning.

Tillbaka